რაუნდი
მოთამაშეები
რებაი
ედონი
სულ ჩიპები
საშუალო სტეკი
დიდი სტეკი
შორტ სტეკი
საათი :
მთლიანი დრო :
დრო შესვენებამდე :
15:00
ახლა 100/200   ანტე 0
შემდეგ 200/400   ანტე 0
პარამეტრები ×
წამზე
წამის მანძლზე
ბლაინდი
ტიპიწუთიპატარა ბლაინდიდიდი ბლაინდიანტეწაშლა
დაფიქსირებაწუთიმამრავლიყოველიშესვენების დრო